Lasersko graviranje predstavlja proces prilikom kojeg dolazi do paljenja, topljenja i isparavanja materijala koji je izložen laserskom snopu. Obrada materijala laserskom tehnologijom ima brojne prednosti. Nema kontakta, proces je čist i suv, fleksibilan i ekonomičan.

Lasersko graviranje može da se radi na metalima i nemetalima (drvo, pleksiglas, koža, lepenka, guma, pluta, plastika...)